Meet CAC Team

Director

Yevgeniya

Yevgeniya Kim2000px-Linkedin_icon.svg

Director of the Center

Phone: (7172) 709016

Email: Yevgeniya.Kim@nu.edu.kz

Administrative Support

WhatsApp Image 2018-10-18 at 15.44.49 - Copy

Arailym Serikova

Specialist

Phone: (7172) 706538

Email: arailym.serikova@nu.edu.kz

 

 

 

Employer Relations

Liliya

Liliya Tleukenova

2000px-Linkedin_icon.svg

Senior Manager

Phone: (7172) 694525

Email: liliya.tleukenova@nu.edu.kz

 

Employer Relations

Azel (1)

Azel Shaikhina 2000px-Linkedin_icon.svg

Manager

Phone: (7172) 709261

Email: azel.shaikhina@nu.edu.kz

Employer Relations

Screenshot (62)

Zhanar Makhayeva 2000px-Linkedin_icon.svg

Manager

Phone: (7172) 706544

Email: zhanar.makhayeva@nu.edu.kz

                                                                                                  

Alumni Relations

Gaini

Gaini Yessembekova2000px-Linkedin_icon.svg

Senior Manager

Phone: (7172) 705886

Emailgaini.yessembekova@nu.edu.kz

 

 

 

Team